Limba română corectă

                                                         scris de Adina Brașovan, revizor lingvist

 

Asistăm în ultimii ani la apariția unor greșeli mai mult sau mai puțin grave atât în limba română scrisă, cât și în cea vorbită.

În cele ce urmează, vom da câteva exemple pentru a clarifica unele dintre aceste situații problematice (forme de singular sau de plural greșite, forme pronominale greșite etc.).

 

  • jantă → jante
  • nivel → niveluri (forma nivele se folosește doar atunci când este vorba despre pluralul substantivului nivelă = nume dat mai multor unelte, instrumente, dispozitive care servesc la determinarea liniei (sau a poziției, a suprafețelor) orizontale sau cu care se măsoară pe teren diferențele de înălțime dintre două sau mai multe puncte de pe suprafața terestră)
  • nostru → noștri (cu un singur i, este vorba despre un adjectiv posesiv și acesta nu se articulează niciodată)
  • furtun → furtunuri
  • monedă → monede
  • chibrit → chibrituri
 • albuș → albușuri
 • hotel → hoteluri
 • virus → viruși (referitor la malware) și virusuri (referitor la agenții patogeni)

 

Corect Greșit
abia abea
biscuit biscuite
celălalt celălant
complet complect
de asemenea (scris în două cuvinte separate) deasemenea
delincvent delicvent
greșeală greșală
mostră monstră
președinție președenție
repercusiune repercursiune
serviciu servici
tontălău tăntălău
vreo/vreun vre-o/vre-un
Doamna a cărei casă… Doamna ale cărei/ale cărui casă … sau orice altă variantă care nu este corectă în acest context.

 

În astfel de cazuri, acordul se face „în cruce”: al/a/ai/ale se acordă cu obiectul (în acest caz, casă), iar cărui/cărei/căror se acordă cu posesorul (în acest caz, doamna).

Pronumele de întărire

 

eu însumi (masculin) – plural – noi înșine

eu însămi (feminin) – plural – noi însene

tu însuți (masculin) – plural – voi înșivă

tu însăți (feminin) – plural – voi însevă

el însuși (plural – ei înșiși)

ea însăși (plural – ele însele)

 

 

Orice altă combinație greșită: eu însuți, tu însumi, ea însumi, tu însăși etc.

Copii/copiii – pluralul substantivului copil are aceste forme, pentru forma articulată (copiii) sau nearticulată (copii).

 

Forma de plural articulat a substantivelor masculine se formează adăugând articolul hotărât -i la forma nearticulată. Substantivele care au doi i la plural (copii) primesc încă un i pentru forma articulată (copiii), iar substantivele care au un singur i la plural (oameni) vor avea doi i pentru forma articulată (oamenii).

copi
Fortuit = întâmplător

 

Fortuit ≠ forțat

 

datorită (pentru aspecte pozitive)

din cauza (pentru aspecte negative)

 

Din cauza ta am spart vaza aceea veche.

 

Datorită ție, am reușit să fac rost de certificat.

 

 

Datorită ție, am spart vaza aceea veche.

Din cauza ta am reușit să fac rost de certificat. 

Din cauza trebuie urmat de forma cuvântului la genitiv, nu folosim la.

 

Din cauza traficului, am întârziat la aeroport.

 

 

 

Din cauză la trafic, am întârziat la aeroport.

 

ouălor ouălelor
mi-ar plăcea mi-ar place
Eu creez/tu creezi/el creează (de la verbul a crea) eu crez/tu crezi/el crează
Nu face (…) / Nu zice (…)

 

A face/a zice – formele corecte pentru imperativ negativ la persoana a II-a singular sunt „nu face/nu zice”. (Imperativul negativ se construiește din „NU” + forma de infinitiv a verbului – adică așa cum apare în dicționar.)

Nu (…) / Nu zi (…)
Fii ascultător! / să fii ascultător Fi ascultător! / să fi ascultător
Nu merită să (…) Nu se merită să (…)
Nu am decât 2 genți.

 

Nu am decât 10 lei la mine.

 

Folosim adverbul decât numai atunci când avem construcții negative.

 

Pentru construcțiile afirmative folosim doar.

 

Am doar 10 lei la mine.

Am decât 2 genți.

 

Am decât 10 lei la mine.

Odată/o dată

 

A fost odată ca niciodată (…) – aici sensul este cel de „cu mult timp în urmă”.

 

Au cântat doar o dată la festival. – aici se subliniază că au cântat o singură dată, nu de 2 ori sau de mai multe ori

 

 

A fost o dată ca niciodată (…)

 

 

Au cântat doar odată la festival.

a împodobi a înpodobi
să aibă să aibe
ușă/păpușă ușe/păpușe
salariu salar

 

Alte câteva informații utile:

 • Nu punem virgulă între subiect și predicat!
 • Nu punem spațiu înainte de virgulă, punct, două puncte, punct și virgulă etc.!
 • Folosim diacriticele specificii limbii în care scriem, nu doar pentru că acesta este specificul limbii respective, ci și pentru a evita ambiguitățile: de ex. față/fată.
 • Vocativul (atunci când ne adresăm cuiva) necesită utilizarea virgulei: Vino încoace, Monica, altfel mă supăr!
 • Atenție la pleonasme: urc în sus, cobor în jos, babă bătrână
 • Nu este corect să evităm cacofoniile folosind construcția „ca și”. Trebuie să căutăm un sinonim sau să modificăm fraza astfel încât să evităm cacofonia. Exemplu: Ca și consecință, o să fie descalificat din concurs. → Drept consecință, o să fie descalificat din concurs.
 • Multe persoane nu mai folosesc prepoziția pe din acuzativul cu prepoziție pe care. Exemplu: Suma pe care o are de plătit poate fi amânată 2 luni. Iată regula propusă de d-nul Radu Paraschivescu pentru situațiile în care nu știm care este forma corectă: dacă substantivul realizează chiar el acțiunea menționată, pe nu trebuie folosit înainte de care. Dacă substantivul nu realizează chiar el acțiunea menționată, atunci pe trebuie folosit înainte de care.

Lista aceasta este un bun punct de pornire pentru evitarea acestor greșeli în scrierea/vorbirea de zi cu zi.